Hva er overheng?

Overheng er den delen av et selskaps utestående aksjer som ikke eies av offentligheten. Overheng kan komme i form av ansattes aksjeopsjoner, konvertible obligasjoner eller warranter. Mens overheng kan gi et løft til et selskaps aksjekurs på kort sikt, kan det også ha en negativ effekt på prisen på lang sikt.

Begrepet "overheng" brukes for å beskrive den delen av et selskaps utestående aksjer som ikke eies av allmennheten. Overheng kan komme i form av ansattes aksjeopsjoner, konvertible obligasjoner eller warranter. Mens overheng kan gi et løft til et selskaps aksjekurs på kort sikt, kan det også ha en negativ effekt på prisen på lang sikt.

Overheng kan ha en negativ effekt på prisen på en aksje på lang sikt fordi det kan skape en situasjon der det er mer tilgang på aksjen enn det er etterspørsel. Dette kan skje hvis innehaverne av overhenget selger sine aksjer på en gang, eller hvis de utøver opsjonene sine og deretter selger aksjene. Når det er mer tilbud enn etterspørsel, vil prisen på aksjen gå ned.

Overheng kan også ha en positiv effekt på prisen på en aksje på kort sikt. Dette kan skje hvis innehaverne av overhenget venter med å selge aksjene sine eller utøve opsjonene sine. Den positive effekten vil imidlertid være midlertidig, fordi overhenget til slutt vil bli solgt og prisen vil gå ned igjen.

Hva er utstedt overheng?

Et utstedt overheng er antall aksjer i en aksje som er utstedt, men som ennå ikke er solgt. Dette kan skje når et selskap utsteder nye aksjer, eller når ansatte utøver sine aksjeopsjoner. Et overheng kan også oppstå når et selskap kjøper tilbake egne aksjer.

Tilstedeværelsen av et overheng kan ha en rekke effekter på et selskaps aksjekurs. For eksempel, hvis det er et stort overheng av usolgte aksjer, kan dette sette et press nedover på aksjekursen, siden det er mer tilbud enn etterspørsel. Motsatt, hvis det er høy etterspørsel etter aksjene, men et begrenset tilbud (på grunn av overheng), kan dette føre til en aksjekursøkning.

Utstedte overheng kan også påvirke et selskaps evne til å skaffe kapital, siden potensielle investorer kan bli motet av det store antallet usolgte aksjer. I tillegg kan et overheng gjøre det vanskelig for et selskap å kjøpe tilbake egne aksjer (en prosess kjent som tilbakekjøp av aksjer), siden det vil være flere kjøpere enn selgere.

Samlet sett kan et overheng ha en betydelig innvirkning på et selskaps aksjekurs og dets evne til å skaffe kapital. Derfor er det viktig for investorer å være klar over eventuelle utstedte overheng når de vurderer om de skal kjøpe eller selge en bestemt aksje.

Hva er et 5-overheng?

Et 5-overheng er en situasjon der aksjekursen til et selskap handles 5 % under forrige dags lukking. Dette kan være forårsaket av en rekke faktorer, inkludert et salg-off i det totale markedet, dårlige nyheter om selskapet eller en endring i analytikervurderinger. Overheng kan også være forårsaket av tekniske faktorer, som at et stort antall aksjer blir solgt short. Hvordan måler du overhengsstørrelsen? Det er noen forskjellige måter du kan måle overhengsstørrelsen på. En måte er å ganske enkelt måle avstanden fra kanten av taket til punktet der overhenget starter. En annen måte er å måle lengden på selve overhenget.

Hvordan fungerer overheng? Overheng er en type prisstøtte som skjer når prisen på et verdipapir faller under et visst nivå og deretter "spretter" opp igjen. Denne typen støtte skjer fordi det er flere kjøpere enn selgere på det prisnivået, noe som gjør det vanskeligere for prisen å synke ytterligere. Overheng kan skje på en hvilken som helst tidsramme, men de er oftest sett på langsiktige diagrammer.

Hva er skatteoverheng?

Skatteoverheng refererer til mengden skatt som et selskap skylder på overskuddet. Dette kan være en betydelig belastning for selskaper, spesielt hvis de ikke er i stand til å betale skatten i tide. Skatteoverheng kan også føre til lavere verdivurderinger for selskaper, da investorer kan være bekymret for potensialet for at selskapet ikke kan betale sine skatter i fremtiden.