Hva er overheng?

Overheng er den delen av et selskaps utestående aksjer som ikke eies av offentligheten. Overheng kan komme i form av ansattes aksjeopsjoner, konvertible obligasjoner eller warranter. Mens overheng kan gi et løft til et selskaps aksjekurs på kort sikt, kan det også ha en negativ effekt på prisen på lang sikt. Begrepet «overheng» brukes for … Les mer

Kategori Killer Definisjon

En «kategorimorder» er en type virksomhet som fullstendig dominerer et bestemt marked eller produktkategori. Begrepet brukes ofte i detaljhandel, der en kategorimorder er en butikk som tilbyr et så bredt utvalg av varer i en bestemt kategori at det «dreper» konkurrentene. For eksempel, i USA blir Walmart ofte ansett som en kategorimorder i detaljhandelen. Selskapets … Les mer