Hva er en aksjesplitt og hvordan fungerer det?

Hva en aksjesplitt er

En aksjesplitt er en selskapshandling der et selskap deler sine eksisterende aksjer i flere nye aksjer for å øke likviditeten til aksjen. For eksempel kan et selskap med 100 utestående aksjer erklære en 2-til-1 aksjesplitt, noe som betyr at hver aksjonær ville ende opp med to aksjer for hver de eide før delingen.

Hvordan en aksjesplitt fungerer

En aksjesplitt er vanligvis ledsaget av en samtidig økning i selskapets autoriserte aksjetelling. Dette er fordi selskapet i hovedsak skaper nye aksjer ut av løse luften, så det må øke antallet aksjer det har lov til å utstede.

Aksjekursen justeres også ned i en aksjesplitt. For eksempel, hvis et selskaps aksje handles til $100 per aksje og det erklærer en 2-for-1 aksjesplitt, vil prisen på aksjen bli halvert til $50 per aksje. Dette er fordi hver aksjonær nå eier dobbelt så mange aksjer, slik at den totale verdien av alle utestående aksjer er uendret.

Aksjedelinger gjøres vanligvis for å gjøre aksjen rimeligere og derfor mer attraktiv for potensielle investorer. De kan også gjøres for å øke likviditeten i aksjen, siden det nå er dobbelt så mange utestående aksjer.

Eksempel på en aksjesplitt

La oss si at ABC Corporation har 100 000 aksjer utestående, som handles til $50 per aksje. Selskapets styre beslutter å erklære en 2-til-1 aksjesplitt.

Etter splittelsen vil det være 200 000 ordinære aksjer utestående, som hver handles til $25 per aksje. ABC Corporations autoriserte aksjeantall vil også økes til 200 000 aksjer.

Den totale verdien av selskapets aksjer forblir den samme etter splittelsen. ABC Corporations aksjonærer eier nå dobbelt så mange aksjer hver, men hver aksje er verdt halvparten så mye.

Hvorfor er en aksjesplitt bra?

En aksjesplitt er en selskapshandling der et selskaps eksisterende aksjer deles opp i nye aksjer. De nye aksjene utstedes vanligvis i forholdet 2-til-1 eller 3-til-2, noe som betyr at aksjonærene vil motta to eller tre nye aksjer for hver aksje de eier.

Aksjesplitter blir generelt sett på som en positiv begivenhet av markedet, da de kan signalisere at et selskaps aksje presterer godt og at ledelsen mener at aksjen er undervurdert. Aksjesplitter kan også gjøre aksjer rimeligere for små investorer og gjøre det lettere å handle store aksjeblokker.

Hva er en aksjesplitt på 10 %?

En aksjesplitt på 10 % er en selskapshandling der et selskaps eksisterende aksjer er delt inn i 10 nye aksjer. De nye aksjene deles vanligvis ut til aksjonærene uten kostnad. Denne typen aksjesplitt utføres vanligvis for å gjøre aksjer rimeligere for investorer og for å øke likviditeten. Er det bedre å kjøpe aksjer før eller etter splitt? Det er generelt bedre å kjøpe aksjer før en splittelse, fordi aksjene vil være billigere og selskapet vil sannsynligvis gjøre det bra. Etter en splitt vil aksjene bli dyrere, men det går kanskje ikke like bra for selskapet. Hva er et eksempel på splitting? Et eksempel på splitting er når et selskaps aksjekurs blir for høy og selskapet bestemmer seg for å dele aksjen. Dette betyr at hver aksje av selskapets aksje vil være verdt halvparten så mye som den var verdt før splittelsen. Dette gjøres ofte for å gjøre aksjen rimeligere for små investorer. Hva er en omvendt aksjesplitt på 25 til 1? En 25 til 1 omvendt aksjesplitt er en selskapshandling der et selskaps aksjer reduseres til en tjuefemtedel av den opprinnelige verdien. For eksempel, hvis et selskaps aksje handles til $10 per aksje og det gjennomfører en 25 til 1 omvendt aksjesplitt, vil den nye aksjekursen være $0,40 per aksje. Denne typen selskapshandlinger foretas vanligvis når et selskaps aksjekurs har falt til svært lave nivåer og selskapet ønsker å øke prisen ved å redusere antall utestående aksjer.