Hva er omfang?

Når det gjelder media generelt, for eksempel fjernsyn, refererer omfanget til totaliteten til menneskene som et budskap er rettet til. Det er en indikator for publikum, radio eller TV.

Rekkevidden innen digital markedsføring

Innen digital markedsføring, omfanget er en viktig beregning som gjelder både for web 2.0, som analyse knyttet til det sosiale nettverket. Det handler om menneskene som har sett meldingen. På engelsk heter det Reach.

Det er kort sagt et mål på synligheten til vårt selskap, våre produkter eller tjenester i de forskjellige digitale mediene som brukes. Det kan for eksempel henvise til antall personer som har fått vist annonsene våre, våre publikasjoner på sosiale nettverk eller antall personer som har kommet til nettstedet vårt eller den digitale plattformen.

Det er sant at en ikke garanterer at de i tillegg til å bli vist til brukerne, faktisk har sett publikasjonene eller rettere sagt har fulgt dem. Det er heller ingen direkte sammenheng mellom rekkevidde og antall følgere eller fans. Imidlertid betraktes rekkevidde i reklamebransjen som en av referansefaktorene.

Typer omfang

Det skilles mellom to typer omfang, det såkalte organiske omfanget som er det som forekommer direkte. For å ha en god organisk rekkevidde er det nødvendig å kjenne publikum vi henvender oss veldig godt.

Imidlertid har rekkevidden på sosiale nettverk som Facebook blitt gradvis redusert, til nå, når publikasjonene bare når en liten prosentandel av tilhengerne. For å få en bredere formidling er det nødvendig å bruke den i Facebook Ads. Det vil si investere slik at publikasjonene har større rekkevidde.

En annen særegenhet ved dette sosiale nettverket er behovet for å være forsiktig med å unngå å blokkere kontoene i flere uker, når det gjelder å oppnå større spredning uten å bruke Facebook-annonser.

Viral omfang refererer til virality, det vil si antall mennesker meldingen når indirekte. Det vil si at fordi i noen av menneskene som er direkte eller indirekte nådd, deler de en publikasjon med publikum.