Hva er OCR-systemet?

Konseptet med OCR reagerer på "Optical Character Recognition", en dokument digitaliseringsprosess. Dermed er OCR-systemet en analyse som vi analyserer og skanner en fil for å automatisere den.

Hva er OCR-systemet til?

Betydningen av OCR reagerer på et optisk tegngjenkjenningssystem som stilene, teksten og formatet til et dokument gjenkjennes som senere kan redigeres på datamaskinen. Normalt er dokumentene som sendes til OCR vanligvis dokumenter av relevant interesse for den sosiale gruppen, og generelt forbedrer de tjenestene mens de øker produktiviteten.

For sin del er betjeningen av OCR-systemet veldig enkel, siden det er basert på en skanning gjennom en bitmap som gjenkjenner hvert tegn i teksten det gjelder med lysaspektene.