Hva er B2C eller Business to Consumer?

B2C er et konsept knyttet til markedsføring som kommer fra det engelske begrepet Business to Consumer, som er navnet gitt til selskaper som orienterer sine tjenester og produkter til sluttkunden, i motsetning til B2B o Business to Business, hvor leverandørselskaper samarbeider med andre selskaper og ikke med sluttkonsumenten.

¿Qué es el Business to Consumer?

Definisjonen av B2C er knyttet til en forretningsmodell for direkte handel. Selv om dette formatet for direkte salg fra produsent til kunde eksisterte tidligere, har fremveksten av Internett gjort det mulig å legge til rette for ytterligere salg av produsenten selv uten nærvær av mellomledd mellom ham og kunden. Denne modellen har derfor klart å vokse i nyere tid til skade for B2B.

Handlingene er til enhver tid rettet mot den endelige kjøperen, så den følelsesmessige faktoren må være rådende og ikke den rasjonelle, slik tilfellet er med B2B. Salg i B2C-markedet er generelt mer impulsivt og av lavere verdi. Klienten legger ikke like stor vekt på de objektive egenskapene til artikkelen, men til hva den bringer til livet hans eller hva den får ham til å føle.

Fordeler og ulemper med B2C

Den største fordelen som B2C presenterer for forbrukeren er at den vil gjøre det mulig for dem å få billigere priser. Imidlertid presenterer mange artikler på grunn av deres egenskaper en komplisert tilpasningsevne til dette systemet, og på samme måte reagerer mange brukere på dets bruk. Når det gjelder ulempene med B2C, er den viktigste mangelen på personalisering av elektronisk salg og komplikasjonene ved fysisk berøring og å se produktet som skal kjøpes.

Blant B2C-eksemplene kan vi fremheve noen tilfeller som Dell eller Samsung, som har nettbutikker der kunder kan kjøpe sine produkter. De produserer produktene selv og har ansvaret for å selge varen til den endelige forbrukeren via netthandel eller e-handel.