Hva er nåverdien rentefaktor (PVIF)?

Hva er nåverdi rentefaktoren (PVIF)? The Present Value Interest Factor (PVIF) er en formel som brukes til å beregne nåverdien av en strøm av fremtidige betalinger. Hva er Pvifa-tabell? Pvifa-tabellen er en tabell som viser nåverdiens rentefaktor for livrente. Denne tabellen brukes til å finne nåverdien av en livrente, gitt renten og antall perioder. Hva … Les mer

Lese graden av finansiell innflytelse

Graden av finansiell leverage ratio måler prosentandelen av et selskaps eiendeler som er finansiert med gjeld. Dette forholdet er også kjent som gjeld-til-aktiva-forholdet. En høyere grad av finansiell leverage ratio indikerer at en større del av selskapets eiendeler er finansiert med gjeld. Dette kan være et risikabelt forslag for investorer, ettersom et selskap med høy … Les mer