Hva er monopolistisk konkurranse?

Hvordan kan vi definere begrepet monopolistisk konkurranse? Hva er det som får oss til å snakke om monopolistisk konkurranse? En høy andel selgere er det som perfekt identifiserer denne typen konkurranse, siden vi befinner oss i en situasjon der produkter har sterk innflytelse på markedet, et spørsmål som delvis har en betydelig innflytelse på precio av produktet, spesielt i den grad produktets konkurrenter genererer nye forskjeller på det.

Kjennetegn ved monopolistisk konkurranse

Det mest åpenbare kjennetegnet ved monopolkonkurranse er tilstedeværelsen av forskjellige konkurrenter, det vil si å selge selskaper som jobber mot andre selskaper som er dedikert til samme formål. Derfor er dets egenart redusert markedsandel og det er dens viktigste differensierende element. I tillegg er det i denne typen saker frihet til å gå inn og ut av monopolkonkurranse, dette betyr at det ikke er noen hindringer på det tidspunktet det besluttes å gå ut av markedet.

Vi observerer også andre trekk ved monopolistisk konkurranse, for eksempel det spesielle ved produktet. Det vil si at produktet som konkurransen tilbyr er det samme, men virkeligheten er at for å skille seg fra hverandre, kan produktet gjennomgå visse modifikasjoner for å gjøre det annerledes enn resten og provosere den kjøpshandlingen.

Som en konsekvens er kjøperen den som har den endelige avgjørelsen, og vil til enhver tid være oppmerksom på hvert av de forskjellige elementene i produktet, avhengig av selskapet som lager det. Imidlertid har de kreative selskapene makten til å påvirke prisen på produktet og utøver derfor kontroll over det.

Hva er forskjellen mellom monopolistisk og perfekt konkurranse?

Dette er en hyppig tvil, men for å kvitte seg med tvil, er det en klar forskjell mellom monopolistisk og perfekt konkurranse, og det er at i tilfelle perfekt konkurranse er det ikke så høy kontroll over markedet fra selskaper.

Spesialiteten til perfekt konkurranse Det vi ikke finner når vi snakker om denne monopolkonkurransen, er at i tilfelle perfekt konkurranse varierer alt og avhenger av tilbud og etterspørsel, og det er det som bestemmer verdien av hvert salg.

Eksempler på monopolistisk konkurranse

Et av de klareste eksemplene på monopolistisk konkurranse er det som finnes i hurtigmatrestauranter. Det finnes flere internasjonalt kjente kjeder som eksisterer, og av alle er basis- eller stjerneproduktet vanligvis det samme. Et eksempel er McDonald's, Burger King eller Five Guys. Som vi kan se, er tilbudet bredt, og hver og en av dem er kjent for et annet konsept.