Hva er lagerstyring?

Lagerstyring er avgjørende for å fremme riktig selskap eller organisasjon. Det gjør det mulig å bestemme metodene for inn- og utgangsregistrering og klassifisering av selskapets produkter på et gitt tidspunkt, samt kostnadene knyttet til prosessen med å opprettholde lageret. Et selskap har vanligvis et minimum lagerbeholdning for å takle økningen i etterspørsel og har det nødvendige materialet for produksjonen, uten noen pause i aktiviteten.

Det er forskjelligetyper varebeholdninger, som råvarer, produkter i ferd med å produsere eller halvfabrikata, ferdige produkter, materialer og forsyninger (kontorrekvisita, drivstoff, containere, verktøy, etc.). For å administrere en varelager eller lager riktig brukes vanligvis to metoder:

  • Sistema ABC
  • Økonomisk ordremengde

Nesten alle selskaper, både varer og tjenester, har varelager, enten av en eller annen type.