Definisjon av flytende rente

En flytende rente er en rente som beveger seg opp og ned som svar på endringer i markedsrenten. Det vanligste referansepunktet for en flytende rente er prime rate, som er den renten bankene krever av sine beste kunder. Bør jeg låse renten eller flyte? Det er ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet, da det … Les mer

Forstå forholdet mellom langsiktig gjeld og total eiendeler

Det langsiktige forholdet mellom gjeld og totale eiendeler måler mengden av et selskaps langsiktige gjeld sammenlignet med dets totale eiendeler. Dette forholdet kan brukes til å vurdere et selskaps økonomiske innflytelse og dets evne til å betale tilbake gjeldsforpliktelsene. Et høyere forhold indikerer en større mengde gjeld og en større risiko for økonomisk nød. Hvordan … Les mer

Hva er lagerstyring?

Lagerstyring er avgjørende for å fremme riktig selskap eller organisasjon. Det gjør det mulig å bestemme metodene for inn- og utgangsregistrering og klassifisering av selskapets produkter på et gitt tidspunkt, samt kostnadene knyttet til prosessen med å opprettholde lageret. Et selskap har vanligvis et minimum lagerbeholdning for å takle økningen i etterspørsel og har det … Les mer

Kategorier L