Hva er biodrivstoff?

Den kontinuerlige prosessen med å vedta tiltak til fordel for miljøet gjør at det dukker opp nye produkter som prøver å lindre disse problemene. Denne gangen skal vi gjennomgå begrepet biodrivstoff.

Begrepet biodrivstoff eller biodrivstoff brukes til å definere blandingen av organiske stoffer som fungerer som et nyttig drivstoff for forbrenningsmotorer. Denne saken kommer fra biomasse (brukt som energikilde).

For å oppnå dette materialet kan landbruksarter som mais eller kassava og planter som soya, solsikke og palmer brukes. Dermed kan drivstoff av biologisk opprinnelse erstatte en del av drivstofforbruk med opprinnelse i tradisjonelle fossile brensler (olje eller kull).

Bruk av denne typen materiale reduserer forurensningen forårsaket av karbondioksid (en skadelig gass i henhold til EU) som drives ut i atmosfæren, og påvirker økosystemet og i stor grad ozonlaget alvorlig. Derfor anbefales det så langt det er mulig å bruke denne typen drivstoff for å prøve å redusere mengden skadelige gasser som ledes ut i miljøet.

Allikevel må biokomponenter blandes med tradisjonelle drivstoff i små mengder, 5 eller 10%, for å redusere utslippet av disse klimagassene. I tilfelle av Europa krever loven at leverandører må blande biodrivstoff til visse nivåer.

Det skal bemerkes at effekten av denne typen drivstoff vil ha i fremtiden, må vurderes riktig. Det blir flere og flere selskaper klar over det; ikke bare drivstoffleverandørselskaper, men også selskaper som bruker nevnte drivstoff i produksjonsprosessen til produktene sine (dette er tilfellet med industri- eller produksjonsbedrifter som trenger drivstoff for å utvikle produksjonsprosessene sine).