Hva er korporatisme, og hva er dens egenskaper?

Korporatisme er et økonomisk-politisk system der beslutningskraften hviler i organisasjonenes hender og ikke på folket. Derfor har disse ansvaret for å forhandle og signere avtaler som vil være fremtidens regler som det aktuelle samfunnet styres etter.

Normalt er korporatisme vanligvis delt inn i klasser, og består av kommunikasjon eller samhandling mellom tre sektorer:

  • Næringsforeninger
  • Fagforeninger
  • Regjeringen som forhandler for begge parter

Korporatisme håndterer spørsmål om salarios, arbeidskonflikter, koordinering i produksjonen mellom arbeidere og selskapet, samt kontrakter og streikebestemmelser som kan oppstå. Hvis det er uenighet med vilkårene som er etablert av lavere lag (for eksempel kjøpmenn eller arbeidere), må de kommunisere det til høyere lag internt i selskapet slik at de kan avhjelpe det.

Det kan tenkes at denne metoden ikke virkelig representerer hva de nedre lagene vil oppnå eller hevde. Faktisk er begrepet korporatisme ikke helt godt sett, siden mange mener at begrepet gir rom for å søke fordelen av en bestemt sektor (en elitistisk sektor). For at dette skal fungere, må det åpenbart være et vertikalt organ, noe som innebærer at korrupsjon og intern svindel i fagforeninger øker betraktelig.