Hva er Ansoff Matrix, og hva er dens egenskaper?

Ansoff Matrix eller produktmarkeds matrise brukes ofte som et forretnings strategi verktøy og markedsføring. Den bestemmer den strategiske vekstretningen til et selskap, som relaterer produktene til markedene det kan handle i.

På denne måten er matrisen delt inn i 4 kvadranter i henhold til kriteriene for to typer produkter og to typer markeder, nåværende og nye for begge. Resultatet det vil gi oss vil være resultatet av en spesifikk forretningsstrategi sammen med råd om det beste alternativet vi bør følge.

De 4 kvadrantene til Ansoff Matrix

Vekststrategiene i henhold til Ansoff Matrix er følgende:

1. Markedspenetrasjonsstrategi

Det er det første alternativet og opptar den første kvadranten. Målet med denne strategien er å oppnå større markedsandel med nåværende produkter og i det nåværende markedet vi opererer i.

Det handler om å gjennomføre handlinger som favoriserer kunder, tiltrekker seg nye kunder og Stjele kunder til konkurranse om å vinne markedsandel (forbedre forretnings imaget, foreslå ny bruk av produktene våre osv.). Det koster vanligvis ikke selskapet mye (siden vi kjenner markedet godt), og vi setter heller ikke selskapets produkter i fare fordi vi allerede kjenner dem.

2. Ny produkt utviklingsstrategi

Det ligger i kvadranten av nye produkter, nåværende markeder. Selskapet har som mål å tilby nye produkter i markedene det for tiden har, selv om det også er mulighet for å gjøre modifikasjoner eller oppdatere produkter for å tilfredsstille behovene som genereres av endringene som skjer i markedene.

3. Ny strategi for markedsutvikling

Øker muligheten for å utvikle seg i nye markeder med nåværende produkter. Selskapet bestemmer seg for å utvikle sine produkter i nye markeder, så det bestemmer seg for å identifisere nye geografiske markeder, markedssegmenter som interesserer det, og finne nye distribusjonskanaler.

4. Diversifiserings strategi

Det siste alternativet prøver å se om det er mulighet for å finne nye produkter i nye markeder. Det ville være det siste alternativet å bli valgt av selskapet, siden det er den som gir størst risiko (ettersom den ikke kjenner markedet eller produktene veldig godt).