Hva er priseffektivitet?

Priseffektivitet er effektiv allokering av ressurser i en økonomi. I en effektiv økonomi allokeres ressurser på en måte som maksimerer økonomisk velferd. Begrepet priseffektivitet brukes ofte i sammenheng med perfekt konkurranse, hvor det antas at alle bedrifter er pristakere og at det er perfekt informasjon. I denne sammenheng refererer priseffektivitet til fravær av dødvektstap. Dødvektstap … Les mer

Hva er kommersiell kode?

Kommersiell kode er den lovlige forskriften etterfulgt av selskaper som brukes til å regulere deres aktiviteter for å overvåke deres virksomhet og kommersielle forhold. Derfor er begrepet kommersiell kode definert som den lovlige lovgivningen som regulerer aktiviteten til ethvert selskap. Selvfølgelig varierer kjennetegnene til den kommersielle koden etter hvilket land. Hver region har sin egen … Les mer

Kategorier K