Hva er kapital?

I kommersiell lov forstås sosial kapital som settet med varer og verdier som er en del av et selskap. Og som helhet er kapitalaksjen i et selskap inkludert i det vi kjenner som ansvaret til situasjonsbalanse. På denne måten er det å forstå betydningen av sosial kapital å forstå at det er garantien for hvert … Les mer

Kategorier K