Hva er et aksjeselskap?

Et aksjeselskap, også kjent under forkortelsen SL, er en organisasjon der kapitalen er delt gjennom aksjer som kan være sosiale, akkumulerende eller udelbare. En av fordelene med et aksjeselskap er at det tilbyr omfattende beskyttelse til eierne.

En av forskjellene mellom aksjeselskapet og aksjeselskapet (SA) er at nettopp kapitalen er delt inn i aksjer og ikke gjennom handlinger. I tillegg kan ikke partnerne i et aksjeselskap være børsnotert mens de er i et aksjeselskap anonymt samfunnsí.

Kjennetegn ved et aksjeselskap

En SL identifiserer primært små og mellomstore selskaper. Og ledelsesorganet i høyeste grad for en SL er generalforsamlingen for partnere. Dette er noen av de mest relevante egenskapene til et aksjeselskap:


  • Minste innlemmelseskapital er 3.012 euro
  • Partnernes ansvar er begrenset til den tilførte kapitalen. Derfor, når det gjelder å ta beslutninger, vil de som har et større antall aksjer ha flere stemmer.
  • I skattesaker står de overfor selskapsskatt
  • Partnerne deltar i fordelingen av fortjeneste og i beslutningsprosesser, og er mulig mottak av eiendeler i likvidasjonssaker.
  • Partnerne dine kan velges som administratorer