Hva er innganger?

Begrepet innganger brukes ofte til å definere alt som tjener mennesker for deres liv og utvikling. Det ville derfor være alle de godene vi kan finne både i naturen og i samfunnet.

I økonomiske termer er betydningen av ordet input begrenset til de varene som fungerer som råmateriale for utarbeidelse eller produksjon av andre varer. Inndataene mister uunngåelig sine egenskaper og egenskaper for å gi opphav til en annen type produkt eller som de blir forvandlet til. I seg selv eller med et sett med innganger.

Inputene brukes derfor som råvarer i produksjonen av andre varer. Men ordet innganger brukes også i økonomiske termer brukt på en matrise. Dette tjener til å definere forholdet mellom produksjon og økte etterspørsel.

Typer innganger

Inngangene kan klassifiseres i henhold til deres natur i to typer. Her kan du se noen eksempler på innganger for å forstå hva de består av.

Arbeiderpartiet

Det er arbeidet som utføres av en person i transformasjonen eller produksjonen av en vare. Arbeid som input kan klassifiseres i to undertyper.


  • Direkte arbeid. Det er arbeidet som utføres av en person.
  • Indirekte arbeidskraft. Det er arbeidet som gjøres av en person gjennom en maskin eller et verktøy.

Kapital

Forstått som de ressursene skapt av mennesket som er innlemmet i produksjonsprosessen. Denne typen innganger kan klassifiseres i tre undertyper.

  • Råmateriale. Råvarene er produktene i sin naturlige tilstand uten å ha gjennomgått noen transformasjon.
  • Industrielt materiale. De er halvforedlede produkter som er en del av produksjonsprosessen.
  • Installasjon. Sted der den produktive aktiviteten finner sted.
  • Service. Tilbys av en tredjepart de tjener for å tilfredsstille en del av produksjonsprosess av selskapet.