Hva er WMS?

Et WMS er en type dataprogram som brukes på logística hvis hovedformål er å legge til rette for styring av lagerdrift. WMS er akronymet på engelsk for Warehouse Management System, som på spansk vil bli oversatt som Warehouse Management System eller SGA for dets forkortelse på vårt språk.

Lagerstyringssystemer fungerer

Lagerstyringssystemer eller WMS brukes vanligvis til å utføre tre funksjoner: kontrollere nivået på lager, registrere innganger og utganger som oppstår i lageret og utføre avansert styring av plasseringene til varene som er lagret eller som skal lagres.

Kontroll av varer på lageret

Lagerstyringssystemer brukes for å opprettholde et visst lager eller påfyll av lagrede produkter. Disse systemene hjelper deg med å unngå utsolgt, kjenne situasjonen til varene under transport eller ankomstdato til lageret.

Kontroll av innganger og utganger

På den annen side brukes lagerstyringssystemer til å føre en detaljert oversikt over inngangene og utgangene som oppstår i lagerartiklene, slik at WMS også tjener til å optimalisere flyter i lageret. Dette bidrar til å forbedre sporbarheten til produktene, og anbefales spesielt i de tilfeller der produktene har en utløpsdato.

Stedskontroll

Endelig er en annen av hovedfunksjonene til WMS å hjelpe til med å håndtere situasjonen til artiklene i lageret for å lette plukke- og lagringsoppgaver, forenkle plasseringen av artiklene i lageret når du utfører disse oppgavene, i tillegg for å forbedre optimaliseringen av plassen på lageret betydelig.