Hva er et kontantforskudd?

Et kontantforskudd er et kortsiktig lån som vanligvis brukes til å dekke uventede utgifter eller for å bygge bro over et midlertidig gap i økonomi. Kontantforskudd betales vanligvis tilbake innen noen få uker, og de kommer vanligvis med høye renter. Hvilken type lån er kortsiktig? Et kortsiktig lån er et lån som har kortere nedbetalingstid … Les mer

Hva er innganger?

Begrepet innganger brukes ofte til å definere alt som tjener mennesker for deres liv og utvikling. Det ville derfor være alle de godene vi kan finne både i naturen og i samfunnet. I økonomiske termer er betydningen av ordet input begrenset til de varene som fungerer som råmateriale for utarbeidelse eller produksjon av andre varer. … Les mer

Kategorier I