Hva er forsiktighetsprinsippet?

Konseptet med forsiktighetsprinsippet er det sett av regler som er etablert i inntektsregistreringen. I henhold til denne definisjonen av forsiktighetsprinsippet, må selskapet registrere hver av bevegelsene og transaksjonene av inntekter og utgifter. Av denne grunn vil forsiktighetsprinsippet bli registrert i Generelt aksepterte regnskapsprinsipper.

I tillegg fastslår anvendelsen av forsiktighetsprinsippet at det aktuelle selskapet må registrere utgifter og tap for øyeblikket, fra det øyeblikket de inntreffer for å gi et regnskapsbilde som er mest mulig tro mot regnskapet. På den annen side indikerer den grunnleggende regelen om å vite hvordan du skal redegjøre for forsiktighetsprinsippet at inntekt og ytelser vil bli registrert når de påløper.

Samtidig, uavhengig av art, avskrivning av eiendeler det må registreres på samme måte gjennom hver øvelse. Derfor vil forsiktighetsprinsippet vises i situasjonsbalanse så vel som i Resultatregnskap. Slik vil hver enhet verdsette eiendelene sine og opprette årsregnskapet korrekt.