Hva er Hong Kong SAR, Kina?

Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (HKSAR) er et autonomt territorium på den sørøstlige kysten av Kina. Hong Kong har et landareal på 1104 kvadratkilometer og en befolkning på over 7 millioner mennesker. HKSAR ble opprettet i 1997, da Kina gjenopptok utøvelsen av suverenitet over territoriet fra Storbritannia.

HKSAR er en jurisdiksjon med sitt eget rettssystem, valuta, toll og immigrasjonspolitikk. Det nyter en høy grad av autonomi på mange områder av styring, inkludert utdanning, miljø og rettshåndhevelse. HKSAR er også medlem av Verdens handelsorganisasjon og har sin egen delegasjon til FN.

De offisielle språkene til HKSAR er kinesisk og engelsk. Territoriets valuta er Hong Kong-dollar. HKSAR har sitt eget visumregime og utsteder sine egne reisedokumenter.

HKSAR er ikke en suveren stat, og den har ikke full autonomi til en suveren stat. Imidlertid nyter den en høy grad av autonomi på mange områder av styring.

Er Taiwan uavhengig?

Ja, Taiwan er et uavhengig land. Republikken Kinas grunnlov (Taiwans offisielle navn) definerer landet som en uavhengig suveren stat. Taiwan har sin egen regjering, valuta, militær og rettssystem. Det er også medlem av FN, om enn under navnet "Chinese Taipei" på grunn av innvendinger fra Kina. Er Taiwan en SAR for Kina? Nei, Taiwan er ikke en spesiell administrativ region i Kina. Taiwan er sitt eget land med sin egen regjering, valuta og militær. Kina anser Taiwan for å være en provins i Kina, men Taiwan anser seg ikke for å være en del av Kina.

Hva betyr Hong Kong SAR?

Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) er et autonomt territorium i Folkerepublikken Kina (PRC) på østsiden av Pearl River-elvemunningen i Øst-Asia. Med over 7,4 millioner mennesker av ulike nasjonaliteter i et 1104 kvadratkilometer stort territorium, er Hong Kong et av de tettest befolkede stedene i verden.

HKSAR ble opprettet 1. juli 1997, etter at Kina gjenopptok utøvelsen av suverenitet over Hong Kong fra Storbritannia under den kinesisk-britiske felleserklæringen om Hong Kong-spørsmålet og Hong Kongs grunnlov. Dens konstitusjonelle status er fastsatt i grunnloven av Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (HKSAR Constitution).

Under prinsippet om ett land, to systemer, nyter HKSAR en høy grad av autonomi i alle saker unntatt utenrikssaker og forsvar, som er ansvaret til regjeringen i Kina.

HKSARs statsoverhode er presidenten for Folkerepublikken Kina, og regjeringssjefen er Hong Kongs administrerende direktør. Den nåværende administrerende direktøren er Carrie Lam.

HKSAR har et hybrid rettssystem som består av sedvanerett og sedvanerett, og dets rettssystem er uavhengig av Kinas. Den siste ankedomstolen er Court of Final Appeal, som ble opprettet i 1997.

Hong Kongs politiske system er basert på prinsippet om "ett land, to systemer", der territoriet har en høy grad av autonomi mens de forblir en umistelig del av Kina. Hong Kongs grunnlov, det konstitusjonelle dokumentet til HKSAR, fastsetter at HKSAR skal være en lokal administrativ region i Kina med høy grad av autonomi, og skal ha utøvende, lovgivende og uavhengig rettskraft, inkludert den endelige avgjørelsen.

HKSAR har en kapitalistisk økonomi

Eier Kina Taiwan og Hong Kong?

Svaret på dette spørsmålet er komplisert og avhenger av hvordan du definerer "eierskap". Hvis du anser eierskap som ekvivalent med suverenitet, så kan verken Kina eller noe annet land sies å "eie" Taiwan eller Hong Kong. Taiwan har sin egen regjering og er ikke under den kinesiske regjeringens jurisdiksjon, mens Hong Kong er en spesiell administrativ region i Kina med høy grad av autonomi.

Men hvis du anser eierskap å bare bety kontroll eller innflytelse, så er det rimelig å si at Kina har en god del kontroll over både Taiwan og Hong Kong. Kina har en lang historie med både å okkupere og utøve innflytelse over Taiwan og Hong Kong, og det fortsetter å gjøre det i dag.

Hvor lang tid tar det å fornye Hksar-passet?

HKSAR-passet kan fornyes når som helst. Søknadsprosessen er generelt som følger:

1) Fyll ut søknadsskjemaet og send det til immigrasjonsavdelingen.

2) Inkluder alle nødvendige dokumenter, for eksempel ditt nåværende pass, et bilde i passstørrelse og bevis på identitet og bosted.

3) Betal søknadsgebyret.

4) Immigrasjonsavdelingen vil behandle søknaden din og utstede et nytt pass.