Securities And Futures Commission (SFC)

Securities and Futures Commission (SFC) er et uavhengig lovpålagt organ satt opp for å regulere verdipapir- og futuresmarkedene i Hong Kong. Det er også regulator for kollektive investeringsordninger.

SFC er finansiert av avgifter som belastes de den regulerer og mottar ingen statlig finansiering. Det er ansvarlig overfor det lovgivende råd, men opererer uavhengig av regjeringen.

SFCs oppgave er å beskytte og forbedre integriteten til Hong Kong-markedet og å fremme investortillit.

SFC ledes av en styreleder og har et kommissærstyre som består av en administrerende direktør og åtte andre kommissærer. Det daglige arbeidet til SFC ledes av dens administrerende direktør, som også er kommissær.

Hvor lang tid tar en SFC?

Det er ingen svar på dette spørsmålet da tiden det tar å fullføre en SFC (strategic Forces Command) varierer avhengig av det spesifikke oppdraget og målene til SFC. Men generelt vil en SFC vanligvis ta flere måneder å fullføre, fra start til slutt.

Hva er formålet med SEC?

SEC er et myndighetsorgan som er ansvarlig for å regulere verdipapirindustrien i USA. SECs oppgave er å beskytte investorer, opprettholde rettferdige, ryddige og effektive markeder og legge til rette for kapitaldannelse.

SEC er delt inn i fem divisjoner:

- Division of Corporation Finance
- The Division of Enforcement
- Division of Investment Management
- Division of Trading and Markets
- The Division of Investment Management Office of the Investor Advocate

Hver divisjon har sine egne spesifikke ansvarsområder, men alle avdelinger jobber sammen for å oppnå SECs oppdrag.

SEC har en rekke forskjellige verktøy som den bruker for å regulere verdipapirindustrien. Disse verktøyene inkluderer utstedelse av regler og forskrifter, gjennomføring av undersøkelser og håndhevelsestiltak.

SEC gir også veiledning til verdipapirindustrien og utdanner investorer om viktigheten av å investere på en smart og ansvarlig måte. Hva er de tre hovedmålene til SEC? De tre hovedmålene til SEC, som det fremgår av oppdragserklæringen, er "å beskytte investorer, opprettholde rettferdige, ryddige og effektive markeder og lette kapitaldannelse."

Hva betyr SFC i virksomheten?

Small Business Finance Corporation (SBFC) er en organisasjon på statlig nivå i USA som gir finansiering og bistand til små bedrifter. SBFC er typisk en kvasi-statlig organisasjon, noe som betyr at det er en statlig sponset enhet som opererer med en viss grad av uavhengighet fra regjeringen. SBFCs oppgave er å fremme økonomisk utvikling og jobbskaping ved å gi finansiering og teknisk bistand til små bedrifter.

SBFC gir vanligvis finansiering gjennom lån og egenkapitalinvesteringer, samt gjennom tilskudd og andre former for økonomisk bistand. Organisasjonen gir også teknisk assistanse til små bedrifter, som kan inkludere hjelp med forretningsplanlegging, markedsføring og ledelse. Hva betyr SFC i bankvirksomhet? Akronymet SFC står for Securities and Futures Commission, som er regulatoren av verdipapir- og futuresmarkedene i Hong Kong.