Dim Sum Obligasjon

En Dim Sum-obligasjon er en obligasjon utstedt i kinesisk yuan av et ikke-kinesisk selskap. Navnet "Dim Sum" kommer fra det kantonesiske ordet for "touch heart", som beskriver de små, bite-sized matene som tradisjonelt serveres på kinesiske tehus. Disse obligasjonene utstedes vanligvis i Hong Kong og brukes til å finansiere prosjekter i fastlands-Kina.

Hva er nytten med masala-obligasjoner?

Masala-obligasjoner er bruksobligasjoner som er utstedt av indiske selskaper i utenlandsk valuta. Navnet "masala" kommer fra det faktum at disse obligasjonene vanligvis utstedes i rupier, som deretter veksles inn i utenlandsk valuta. Formålet med disse obligasjonene er å skaffe kapital til indiske selskaper uten å måtte gå gjennom prosessen med å utstede ny egenkapital. I stedet utstedes disse obligasjonene som gjeld, som lettere kan konverteres til kontanter enn egenkapital.

Det er flere fordeler med å utstede masala-obligasjoner. For det første lar det indiske selskaper utnytte nye kapitalkilder. Ved å utstede obligasjoner i utenlandsk valuta kan indiske selskaper få tilgang til en større pool av investorer, inkludert de som ellers kan være motvillige til å investere i indiske selskaper. For det andre kan det hjelpe indiske selskaper med å sikre sin valutarisiko. Ved å utstede obligasjoner i utenlandsk valuta kan indiske selskaper beskytte seg mot svingninger i verdien av rupien. Til slutt kan det hjelpe indiske selskaper å skaffe kapital til en lavere kostnad. Fordi masala-obligasjoner vanligvis utstedes med en høyere rente enn tradisjonelle obligasjoner, kan de hjelpe indiske selskaper med å spare penger på lånekostnadene.

Hva er en kengurubinding?

En kenguru-obligasjon er en obligasjon som er utstedt av en australsk enhet i et annet lands valuta. For eksempel kan en kenguru-obligasjon være utstedt av en australsk bank i amerikanske dollar. Navnet "kengurubinding" kommer fra det faktum at Australia noen ganger blir referert til som "land down under", og kenguruen er et velkjent australsk dyr.

Kenguruobligasjoner utstedes vanligvis av banker, selskaper og myndigheter. De brukes ofte til å skaffe kapital til investeringer i Australia, eller til å finansiere australske operasjoner til internasjonale enheter.

Kenguruobligasjoner har vanligvis løpetider på fem år eller mer. De tilbyr vanligvis høyere avkastning enn sammenlignbare obligasjoner utstedt i hjemmemarkedet, fordi de anses å ha høyere risiko. Imidlertid er kenguruobligasjoner ofte mindre risikable enn andre fremvoksende markedsobligasjoner.

Kenguruobligasjoner er underlagt australske skatteregler. Dette kan være en fordel for utenlandske investorer, fordi de kan kreve skattefritak på renteinntektene.

Kenguru-obligasjoner kan handles på Australian Securities Exchange (ASX), eller over disk (OTC). Kan utenlandske investorer kjøpe kinesiske obligasjoner? Ja, utenlandske investorer kan kjøpe kinesiske obligasjoner. Kina har gradvis åpnet opp obligasjonsmarkedet for utenlandske investorer siden begynnelsen av 2000-tallet, og prosessen har akselerert de siste årene. I 2020 var Kinas obligasjonsmarked det tredje største i verden, med en samlet verdi på omtrent 16 billioner dollar. Det er en rekke måter for utenlandske investorer å få tilgang til det kinesiske obligasjonsmarkedet, inkludert gjennom investeringsmidler som børshandlede fond (ETF) og verdipapirfond, samt direkte gjennom meglerhus.

Hva er RMB-binding?

Renminbi (RMB) obligasjonen er en type kinesisk statsobligasjon denominert i den kinesiske valutaen, Renminbi (RMB). RMB-obligasjoner er utstedt av den kinesiske regjeringen og handles på Shanghai-børsen.

RMB-obligasjoner tilbyr investorer en trygg investering med høy avkastning. RMB-obligasjoner er også en god måte å sikre seg mot inflasjon.

Hva er forskjellen mellom CNH og CNY? CNH er den internasjonale betegnelsen for kinesisk yuan, og brukes vanligvis når det refereres til yuan-denominert eiendeler utenfor Kina. CNY er betegnelsen for yuan-denominert eiendeler i Kina. De to er utskiftbare, og det er ingen forskjell i verdi.