Resultater i påvente av søknad Enkel økonomi

Resultatene i påvente av søknad er fortjeneste eller tap som a Selskapet er oppnådd gjennom hele samme regnskapsår. Konseptet med resultater i påvente av søknad innebærer at bedriftsenheten etter regnskapsåret må bestemme om fordelingen skal fordeles til selskapetReservasjonerå ha en økonomisk levedyktighet for fremtidige investeringer, eller hvis den tvert imot fordeler fordelene blant aksjonærene som … Les mer