Hva er handlingsevne?

Evnen til å handle er kvaliteten eller gyldigheten som gis til mennesker for å utføre enhver form for søksmål som medfører rettigheter og gjeld. Dette skjer fordi det anses at personen har evnen til å regulere sine interesser gjennom sine handlinger.

Begrensningene til folks handlekapasitet kommer vanligvis gjennom mindretallet av alder, ved en rettslig begrensning eller ved sivilstanden de er i.

Når vi snakker om fysiske personers evne til å handle, må vi være tydelige på at to veldig viktige begreper er involvert i den. På den ene siden må personen ha den nødvendige kunnskapen for å handle. På den annen side må personen også ha vilje til å handle.

Evnen til å handle av en frigjort øker over kapasiteten til å handle av en mindreårig, men med frigjøring, får ikke kapasitet til å handle fullt ut.

Typer av handlingsevne

Det er forskjellige typer kapasitet til å handle i henhold til kapasiteten og friheten som en person har til å utføre enhver handling.

  • Full eller normal kapasitet til å handle: du har når du har nådd myndighetsalderen.
  • Begrenset handlekapasitet: det er vanligvis når en person er mindreårig, eller lider av en form for funksjonshemning som gjør at han kan utføre enhver handling med full bevissthet.