Hva er frigjøring?

Begrepet frigjøring tillater en mindreårig som har en alder mellom 16 og 18 år, å ha full frihet til å handle og tilskudd evne til å handle. Denne personen er utstyrt med evnen til å ta avgjørelser og handle for seg selv, som om han var myndig.

Motiver for frigjøring

En person kan frigjøres av forskjellige grunner:

  • Overholdelse av myndighetsalder
  • Kontraktsekteskap
  • Rettsavgjørelse
  • Gjensidig avtale med foreldrene

Til tross for frigjøringen av de unge, hvis de som ønsker å inngå kontrakt er mindreårige, vil de trenge tillatelse fra foreldrene eller foresatte. Til tross for at en mindreårig person er frigjort, har han ikke full kapasitet til å handle og har noen begrensninger på sine handlinger, som for eksempel å belaste eller overføre fast eiendom eller av noe slag, eller be om noen form for lån,