Hva er gjeldsmålet?

Tatt i betraktning at gjelden er en obligatorisk betalingsforpliktelse mellom to enheter (som kan være Offentlig forvaltning eller en fysisk eller juridisk person) formålet med gjeld er en type finansiering som består i å låne penger gjennom utstedelse av en rekke finansielle instrumenter i form av gjeld. Det vil si å "plassere" gjelden mellom de … Les mer