Automated Customer Account Transfer Service (ACATS) Definisjon

Automated Customer Account Transfer Service (ACATS) er et system som forenkler overføring av verdipapirer og kontanter mellom megler-forhandlere. ACATS lar kunder overføre sine kontoer, inkludert verdipapirer og kontanter, fra en megler-forhandler til en annen uten å måtte selge sine verdipapirer eller stenge kontoen sin. ACATS lar også meglerforhandlere overføre kundekontoer til andre meglerforhandlere. ACATS-systemet drives … Les mer

Inntjening per aksje: hva det betyr og hvordan det beregnes

EPS: Hva det betyr og hvordan du beregner det. Er resultat per aksje i balansen? Nei, resultat per aksje (EPS) er ikke i balansen. EPS er et finansielt forholdstall som beregnes ved å dele et selskaps nettoinntekt med antall utestående aksjer. Er EPS et lønnsomhetsforhold? EPS er ikke et lønnsomhetsforhold. EPS er et mål på … Les mer

Hva er gjeldsmålet?

Tatt i betraktning at gjelden er en obligatorisk betalingsforpliktelse mellom to enheter (som kan være Offentlig forvaltning eller en fysisk eller juridisk person) formålet med gjeld er en type finansiering som består i å låne penger gjennom utstedelse av en rekke finansielle instrumenter i form av gjeld. Det vil si å "plassere" gjelden mellom de … Les mer

Kategorier G