Hva er en løpende kupong?

Når vi snakker om konseptet med en løpende kupong, viser vi til renten som påløper frem til en dato på kupongen til en obligasjon som vi vurderer. Vel, at denne renten påløper, akkumuleres den fra datoen for siste utbetaling for å kunne foreta den neste.

La oss forklare det: når vi skaffer oss en tittel på Renteinntekter Vi låner ut pengene våre i bytte for å motta verdien av tittelen til slutt sammen med noen renter, som vil bli mottatt i henhold til periodisitet (av semestre, kvartaler, årlig osv.). Den løpende kupongen er den delen av renten på obligasjonen (eller en hvilken som helst rentesikring) som akkumuleres dag etter dag.

Åpenbart er at jo mer tid som har gått siden datoen for den siste kupongbetalingen, desto høyere er de påløpte renter, så vel som de påløpte renter, så den løpende kupongen er større.

Vi må også huske på at når vi skal kjøpe en obligasjon Det vil være nødvendig å påta seg interessene som har opptjent til den noterte prisen (kjent som ex-kupongprisen). Totalprisen på obligasjonen er et resultat av å legge til den løpende kupongen den tidligere kupongprisen på nevnte obligasjon, dette er beløpet vi må betale for det.

Sistnevnte er veldig viktig, siden vi mange ganger når vi anskaffer oss en obligasjon med disse egenskapene, tar vi ikke hensyn til dette aspektet, noe som også øker prisen vi betaler for obligasjonen, noe som kan komme som en overraskelse for mange.