Hva er forsiktighetsprinsippet?

Konseptet med forsiktighetsprinsippet er det sett av regler som er etablert i inntektsregistreringen. I henhold til denne definisjonen av forsiktighetsprinsippet, må selskapet registrere hver av bevegelsene og transaksjonene av inntekter og utgifter. Av denne grunn vil forsiktighetsprinsippet bli registrert i Generelt aksepterte regnskapsprinsipper. I tillegg fastslår anvendelsen av forsiktighetsprinsippet at det aktuelle selskapet må registrere … Les mer