Hva er periodiseringsprinsippet?

Opptjeningsprinsippet er en av hovedreglene som er etablert med hensyn til regnskapsføring av a Selskapet. Opptjeningsprinsippkonseptet er samlet akseptert og inkludert i Generell regnskapsplan. I samsvar med dette regnskapsprinsippet må alle bank- eller økonomiske bevegelser og transaksjoner registreres på det tidspunktet de finner sted, enten de allerede er samlet inn eller ikke.

En av de mest tilbakevendende anvendelsene av opptjeningsprinsippet er subsidier, selv om hendelsene i dette tilfellet ikke skal registreres før øyeblikket tilskuddet blir endelig og betalingen er mottatt. Dermed er en av forskjellene mellom opptjeningsprinsippet og kontantprinsippet at informasjonen som blir gitt av førstnevnte er mer pålitelig og sannferdig.

Egenskaper ved opptjeningsprinsippet

Dette er egenskapene til opptjeningsprinsippet som perfekt definerer hvordan fordelingen av inntekt og utgifter er:

  • Transaksjoner er notert i regnskapsføring (uavhengig av om de allerede er samlet eller betalt eller ikke
  • For hvert regnskapsår må selskapene vise i Resultatregnskap alle utgifter og inntekter tilsvarende regnskapsperioden
  • Opptjeningsprinsippet påvirker selskapets egenkapital direkte, siden det kan innebære en modifisering både kvalitativt og kvantitativt.