Hva er fakturanummeret?

Fakturanummeret er den unike koden som identifiserer hver faktura og forskjellen fra hvilken som helst annen. For at fakturaene som er laget skal ha en offisiell gyldighet, krever loven at de må ha et fakturanummer, slik at det ikke kan være to fakturaer med samme nummer.

Las sedler De må bestilles etter fakturanummer, og det kan ikke forekomme sifferhopp. I tillegg må bestillingen falle sammen med datoene for hver av fakturaene. På denne måten må rekkefølgen på fakturaene etter antall og etter ferdigstillelsesdato være nøyaktig den samme.

Bedrifter bruker ofte nummer og serienummer for å identifisere fakturaer (D21). Med brevet angir de hvilken type faktura det er, og nummeret markerer ordren for ferdigstillelse.

Bedrifter står imidlertid fritt til å starte med antallet de ønsker, så lenge de er korrelative. Hvert år velger du nummereringsmodus og starter på nytt.