Gave

En gave er en frivillig overføring av eiendom fra en person til en annen uten vederlag. For at en gave skal være juridisk bindende, må den være laget med den hensikt å gi fra seg eiendomsretten til eiendommen. Dette kan gjøres gjennom en skriftlig kontrakt eller ved å foreta en fysisk overdragelse av eiendommen. Det … Les mer

Hva er det digitale gapet?

Konseptet med digital splittelse er i utvikling, spesielt i nyere tid der teknologi har blitt brakt inn i alle hjørner av samfunnet (eller i det minste utviklede). Når vi snakker om det digitale skillet, refererer vi til det eksisterende skillet mellom de menneskene som bruker eller vet hvordan de bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og … Les mer

Kategorier D

Hva er fakturanummeret?

Fakturanummeret er den unike koden som identifiserer hver faktura og forskjellen fra hvilken som helst annen. For at fakturaene som er laget skal ha en offisiell gyldighet, krever loven at de må ha et fakturanummer, slik at det ikke kan være to fakturaer med samme nummer. Las sedler De må bestilles etter fakturanummer, og det … Les mer

Kategorier F