Hva er en side stjeler?

Online annonsering blir mer reell og mer effektiv når det gjelder innholdet som formidles. Så mye at det hele tiden utvikler seg og utvikler seg for å tilby innhold på en enklere måte for både annonsører og support.

Samme som hambanner, sidestjeleren er en type reklameformat som kan tilpasses (siden den har forskjellige dimensjoner) til nesten hvilken som helst webside, for å kunne tilby en annonse så tilpasset som mulig. I tillegg tilegner nettsider en bestemt plass til denne typen format for annonsørene sine til å plassere annonsene der.

Den største fordelen med denne typen banner- eller reklameformat er kreativitet eller fleksibilitet sammenlignet med andre reklameformater. Siderøverne har forskjellige modeller, former og mål som kan tilpasses websiden og dimensjonene til meldingen du vil formidle.

Sidestjelerne, som har forskjellige mål og formater, kan inkluderes strategiske steder på en webside for å få synlighet og innvirkning. Normalt er disse strategiske nettstedene vanligvis ikke inkluderende for brukeren, så støtten brukes vanligvis til å selge plassen til annonsøren.

Den maksimale vekten som en sidestjeler kan støtte er omtrent 30 kb. Når det gjelder formatene, finner vi følgende mål: 300x250 piksler, 300x300 piksler eller 300x600 piksler, med rektangulære eller firkantede former.

Når det gjelder annonsen som vanligvis vises på sidestjeleren, er det vanligvis i henhold til innholdet som diskuteres på nettstedet. Derfor når vi blar gjennom en webside og finner visningsannonsering midt i en nyhet, vil den vanligvis være basert på innholdet i nyhetene eller nylige søk vi har gjort.

Dette er på grunn av kjeks lagret på enheten vår, noe som gjør det lettere å tilpasse annonseringsinnholdet til søkene og informasjonen vi konsulterer.