Hva er et servicemerke?

Et tjenestemerke er et ord, uttrykk, design eller symbol som brukes til å identifisere en bestemt tjenesteleverandør og skille den fra andre på markedet. Tjenestemerker brukes ofte sammen med varemerker og logoer for å skape en merkevareidentitet for et selskap eller dets produkter og tjenester. Et servicemerke kan registreres hos USPTO, som gir visse juridiske beskyttelser. Hva er symbolet for et uregistrert tjenestemerke? Symbolet for et uregistrert tjenestemerke er bokstavene "TM" i hevet skrift. Dette symbolet indikerer at merket ikke er registrert hos USPTO, men fortsatt er i bruk av eieren og er beskyttet under felles lov.

Hvordan skriver du et tjenestemerke? Det første trinnet er å komme opp med et sterkt og unikt servicemerke. Dette kan være et ord, en setning, en logo eller et annet symbol som skiller tjenesten din fra andre på markedet. Når du har et servicemerke, må du registrere det hos USPTO (United States Patent and Trademark Office). Registreringsprosessen kan være kompleks, så det er lurt å ansette en erfaren varemerkeadvokat for å hjelpe deg med prosessen. Når tjenestemerket ditt er registrert, må du bruke det i handelen for å holde registreringen gyldig. Dette betyr å bruke det på markedsføringsmateriell, nettstedet ditt, visittkort osv. for å la publikum få vite at det er et tjenestemerke. Er McDonald's varemerke et servicemerke? Ja, McDonald's er et servicemerke. Et tjenestemerke er et varemerke som brukes i forbindelse med en tjeneste, i stedet for et produkt. Tjenestemerket kan brukes på ting som skilting, reklame og annet markedsføringsmateriell.

Hva er tjenestemerkeloven?

Tjenestemerkerett er rettsområdet som beskytter tjenestemerker. Et tjenestemerke er et ord, uttrykk, symbol eller design som identifiserer og skiller kilden til en tjeneste fra andre tjenester. Tjenestemerkeloven ligner på varemerkeloven, men gjelder tjenester i stedet for produkter.

Tjenestemerkeloven er utformet for å beskytte forbrukere mot å bli forvirret eller villedet om kilden til en tjeneste. Den er også utformet for å beskytte virksomheter mot å få tjenestemerket deres brukt uten tillatelse av en annen virksomhet.

Lov om tjenestemerker er underlagt føderale og statlige lover i USA. Den føderale loven som regulerer tjenestemerker er Lanham Act. Lanham Act definerer hva et servicemerke er og skisserer prosedyrene for registrering av et servicemerke.

Statlige lover som regulerer tjenestemerker varierer fra stat til stat. Imidlertid har de fleste stater vedtatt Uniform Trade Secrets Act, som gir noen beskyttelse for tjenestemerker.

Tjenestemerkeloven er i stadig utvikling. Etter hvert som nye tjenester utvikles, må loven tilpasses for å beskytte tjenestemerkene til disse virksomhetene.

Må et servicemerke registreres?

Et tjenestemerke trenger ikke å være registrert for å være beskyttet, men registrering gir noen fordeler. Et servicemerke som er registrert hos U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) gis det som kalles «konstruktiv varsel». Dette betyr at alle som søker i USPTO-databasen vil kunne se at merket er registrert, og det vil antas at merkets eier har enerett til å bruke merket.

Registrering gir også eieren av merket rett til å reise søksmål ved føderal domstol for å beskytte merket. Uregistrerte merker kan fortsatt være beskyttet i henhold til statlig lov, men eiere av uregistrerte merker må reise eventuelle rettslige skritt for statlig domstol.

Så selv om registrering ikke er nødvendig, tilbyr den noen fordeler som kan være nyttige for å beskytte et tjenestemerke.