Generisk merkevare

Et generisk merke er et kommersielt merke som ikke er beskyttet av varemerke- eller patentlovgivning. Generiske merker er ofte laget av selskaper for å gi et billigere alternativ til dyrere merkevarer. Generiske merker selges vanligvis under selskapets eget merkenavn, i stedet for under merkenavnet til produktet de er ment å erstatte.

Generiske merker blir ofte sett på som lavere kvalitet enn merkevarer, da de ikke støttes av samme nivå av markedsføring og annonsering. Dette er imidlertid ikke alltid tilfelle, da generiske merker noen ganger kan være av lik eller enda høyere kvalitet enn merkevarer.

Hva er to synonymer for generisk?

1. Generisk kan bety noe som ikke er spesifikt.
2. Generisk kan også bety noe som ikke er merket.

Hva menes med generisk navn?

Et generisk navn er et navn som brukes til å identifisere et produkt eller en tjeneste, uten referanse til noe spesifikt merke eller produsent. For eksempel er "toalettpapir" et generisk navn for et produkt som kan lages av en rekke forskjellige produsenter.

Hva kalles det når to merker jobber sammen?

Det er mange begreper som brukes for å beskrive når to merker fungerer sammen. De vanligste begrepene er co-branding, joint venture og allianse.

Co-branding er når to merker slår seg sammen for å produsere et nytt produkt eller en tjeneste. For eksempel har Coca-Cola og McDonald's et co-branded produkt kalt Coca-Cola McFlurry.

Joint venture er når to merker kommer sammen for å jobbe med et spesifikt prosjekt. For eksempel har Nike og Apple et joint venture kalt Nike+iPod Sport Kit, som lar Nike+-brukere spore treningsdataene sine med iPoden.

Allianse er når to merker slår seg sammen for å nå et felles mål. For eksempel Microsoft og Yahoo! ha en allianse for å gi bedre søkeresultater for brukere av begge selskapenes produkter.

Når startet generiske merker?

Det er ikke noe fasitsvar på dette spørsmålet, da det ikke er noen klar avgrensning mellom "generiske merker" og andre typer merker. Noen eksperter sporer imidlertid opprinnelsen til generiske merker til slutten av 1800-tallet, da produsenter begynte å produsere produkter under flere merkenavn for å nå forskjellige segmenter av markedet. Andre peker på den store depresjonen som et nøkkeløyeblikk i utviklingen av generiske merkevarer, da forbrukere med penger begynte å søke etter billigere alternativer til merkevareprodukter. Atter andre hevder at generiske merker først virkelig kom til sin rett på 1970-tallet, da store supermarkedskjeder begynte å selge sine egne private label-produkter.

Hvordan merkenavn har blitt generiske termer?

Når et merkenavn blir så kjent at det brukes til å beskrive en hel kategori av produkter, sies det å ha blitt et generisk begrep. Dette kan være et stort kompliment til en bedrift, men det kan også være et problem.

For eksempel, når folk sier at de trenger en "Kleenex" for å blåse nesen, bruker de merkenavnet som en generisk betegnelse for alle ansiktsvev. Dette er bra for Kleenex-merket, siden det viser at merket er så kjent at det har blitt standardnavnet for hele kategorien.

Men når et merkenavn blir et generisk begrep, kan det også miste sin egenart. Hvis folk begynner å bruke "Kleenex" for å referere til alle ansiktsvev, kan Kleenex-merket begynne å miste sin betydning. Det kan bli bare en annen ansiktsserviett, i stedet for Kleenex-merket som folk kjenner og elsker.

Dette er grunnen til at selskaper jobber hardt for å sikre at deres merkenavn ikke blir generiske termer. De vil at merkevarene deres skal være særegne og være kjent for kvaliteten, slik at folk vil fortsette å velge produktene deres fremfor andre.

Det er noen måter bedrifter kan forhindre at merkenavnene deres blir generiske termer. Den ene er å sikre at merkenavnene deres alltid brukes på en riktig måte, med riktig stavemåte og store bokstaver. En annen er å bruke merkenavnene deres som adjektiver, i stedet for som substantiv. For eksempel, i stedet for å si "Jeg trenger en Kleenex", bør folk si "Jeg trenger en Kleenex-vev."

Hvis et merkenavn blir et generisk begrep, er det ikke mye et selskap kan gjøre for å endre det. Imidlertid kan selskapet prøve å gjenvinne merkenavnet ved å bruke det på en mer særegen måte. For eksempel kan Kleenex begynne å bruke merkenavnet som et adjektiv, for eksempel i uttrykket "Kleenex kvalitetsvev."

I