Hva er et forretningsutviklingsselskap (BDC), og hvordan kan du investere i et?

Hva er et forretningsutviklingsselskap (BDC)?

Hvordan investere i et forretningsutviklingsselskap (BDC)

Hva er BDC-investering?

BDC Investment er et aksjefond som investerer i Business Development Companies (BDC). BDC er selskaper som gir finansiering til små og mellomstore bedrifter. BDC Investment har som mål å gi investorer eksponering mot en diversifisert portefølje av BDCer.

Hvor mange BDC-er er det?

Det er fire typer forretningsutviklingsselskaper (BDC): offentlige, ikke-handlede, private og venturekapitalstøttede.

Offentlige BDC-er er registrert hos Securities and Exchange Commission (SEC) og handles på en større børs. Ikke-handlede BDC-er er ikke registrert hos SEC og handles ikke på en større børs. Private BDC-er er ikke registrert hos SEC og er ikke pålagt å sende inn offentlige regnskaper. Venturekapitalstøttede BDCer er privateide selskaper som har mottatt investeringer fra et venturekapitalfirma. Kan hvem som helst investere i en BDC? Ja, hvem som helst kan investere i en BDC. BDC-er er regulert av SEC og er pålagt å sende inn periodiske rapporter til SEC. BDCer er pålagt å ha minimum 100 aksjonærer og må være registrert hos SEC.

Er et BDC et 40 Act-fond?

Det korte svaret er nei, et BDC er ikke et 40 Act-fond.

BDC-er er regulert under Investment Company Act av 1940, som er forskjellig fra Investment Advisers Act av 1940, som regulerer 40 Act-fond. Mens begge handlingene er like i noen henseender, er de forskjellige i andre. For eksempel krever investeringsrådgiverloven at 40 Act-fond skal registreres hos SEC, mens investeringsselskapsloven ikke gjør det.

Den viktigste forskjellen mellom de to typene fond er at 40 Act-fond er pålagt å investere i en diversifisert blanding av verdipapirer, mens BDC-er ikke er det. Dette betyr at BDC-er kan ta mer risiko enn 40 Act-fond, noe som kan være både en god og en dårlig ting.

Noen investorer foretrekker den høyere risiko/belønningsprofilen til BDC, mens andre foretrekker den mer konservative tilnærmingen til 40 Act-fond. Til syvende og sist kommer det ned til personlige preferanser.

Hva er forretningsutvikling i en bedrift?

Forretningsutvikling i et selskap refererer til prosessen med å identifisere og utvikle nye forretningsmuligheter. Dette kan innebære nye produkter, tjenester eller nye måter å markedsføre og selge eksisterende produkter eller tjenester på. Forretningsutvikling kan også innebære å utvide til nye markeder eller utvikle nye forretningspartnerskap.