Forhåndsrefusjonsobligasjonsdefinisjon

Forhåndsobligasjoner er obligasjoner utstedt av en kommune for å tilbakebetale utestående gjeld som er i ferd med å forfalle. Provenyet fra salget av forskuddsobligasjonene brukes til å nedbetale utestående gjeld, hvor kommunen da er ansvarlig for å tilbakebetale forskuddsobligasjonene over tid. Forhåndsrefusjonsobligasjoner utstedes ofte til en lavere rente enn gjelden de tilbakebetaler, noe som kan spare kommunen for penger på lang sikt.

Hvordan fungerer refusjonspolicyen?

Refusjonspolitikken for rentepapirer er ganske enkel. Hvis en investor kjøper en obligasjon og deretter bestemmer seg for å selge den før forfallsdatoen, vil han eller hun motta prisen på obligasjonen minus eventuelle påløpte renter. Dette er fordi obligasjonsutstederen kun er forpliktet til å betale obligasjonens pålydende verdi ved forfall. Hvis investoren holder obligasjonen til forfall, vil han eller hun motta hele obligasjonens pålydende verdi, pluss eventuelle påløpte renter.

Hva er forhåndsrefusjon av en obligasjon?

Forhåndsrefusjon er prosessen med å utstede ny gjeld for å erstatte eksisterende gjeld som er i ferd med å forfalle. Den nye gjelden utstedes typisk til en lavere rente enn den gamle gjelden, noe som gir lavere rentebetalinger for utstederen. Ved å forhåndsrefundere obligasjonene sine kan utstedere spare penger på rentebetalinger over levetiden til de nye obligasjonene.

Forhåndsrefusjon kan gjøres gjennom et direkte byttetilbud, hvor innehavere av de gamle obligasjonene gis mulighet til å bytte dem til nye obligasjoner. Alternativt kan utsteder ganske enkelt kjøpe tilbake de gamle obligasjonene i det åpne markedet og deretter utstede nye obligasjoner.

Forhåndsrefusjon gjøres oftest av myndigheter og andre store organisasjoner med langsiktige gjeldsforpliktelser. Det er mindre vanlig for selskaper å forhåndsrefundere obligasjonene sine, siden de vanligvis har kortsiktige gjeldsforpliktelser.

Hvor lang tid tar det å behandle refusjoner? De fleste refusjoner behandles innen tre til fem virkedager. Det kan imidlertid ta lengre tid hvis refusjonen utstedes til et kredittkort eller hvis det opprinnelige kjøpet ble gjort med en sjekk. I slike tilfeller kan det ta opptil 10 virkedager før refusjonen er behandlet.

Er tilbakebetaling av obligasjoner det samme som refinansiering?

Obligasjonsrefusjon og refinansiering er begge mekanismer som kan brukes til å senke rentebetalingene på en obligasjon. De er imidlertid ikke det samme.

Refusjon av obligasjoner innebærer å utstede nye obligasjoner for å erstatte de gamle obligasjonene. De nye obligasjonene vil ha en lavere rente enn de gamle obligasjonene. Dette vil senke rentebetalingene som obligasjonsutstederen må betale.

Refinansiering innebærer å ta opp et nytt lån som erstatning for det gamle lånet. Det nye lånet vil ha en lavere rente enn det gamle lånet. Dette vil senke rentebetalingene som låntakeren må betale.

Er alle obligasjoner refunderbare?

Svaret på dette spørsmålet avhenger av hvilken type obligasjon det er snakk om. For eksempel er statsobligasjoner vanligvis ikke refunderbare, mens selskapsobligasjoner kan refunderes under visse omstendigheter. Det er viktig å sjekke vilkårene for den aktuelle obligasjonen for å avgjøre om den kan refunderes eller ikke.