Fortjeneste Definisjon: Brutto, drifts- og nettofortjeneste forklart

Fortjeneste Definisjon: Brutto, drifts- og nettofortjeneste forklart

Hva er forholdet mellom bruttoresultat og driftsresultat? Driftsresultat er et selskaps totale inntekt minus driftsutgiftene, som inkluderer ting som varekostnader, lønn, råvarer og andre tilhørende kostnader. Bruttofortjeneste, derimot, er et selskaps totale inntekt minus varekostnaden. Forskjellen mellom de to er at bruttoresultatet ikke tar hensyn til noen av de andre tilknyttede kostnadene som går med til driften av selskapet. Hva menes med bruttofortjeneste og nettofortjeneste? Bruttofortjeneste er forskjellen mellom omsetning og kostnaden for solgte varer. Netto fortjeneste er forskjellen mellom inntekter og alle utgifter.

Hva er de 4 typene fortjeneste?

1. Nettoinntekt: Dette er den vanligste typen fortjeneste og er ganske enkelt de totale inntektene til et selskap minus de totale utgiftene.

2. Driftsresultat: Dette er et mål på en bedrifts lønnsomhet fra kjernevirksomheten, og beregnes som inntekt minus driftsutgifter.

3. Resultat før skatt: Dette er et selskaps samlede resultat før skatt er trukket fra, og beregnes som inntekt minus alle utgifter (inkludert ikke-driftskostnader).

4. Resultat etter skatt: Dette er et selskaps resultat etter fradrag for skatt, og beregnes som resultat før skatt minus skatt.