Hva er et aksjeselskap?

Et aksjeselskap, også kjent under forkortelsen SA, er en organisasjon gjennom hvilken hovedstad av selskapet er strukturert i handlinger som tilsvarer partnerne. I tillegg avslører aksjene i et aksjeselskap samtidig nivået på deltakelse og makt til hver partner i enheten.

Aksjene i et aksjeselskap er strukturert basert på deres nominelle verdi og

Kjennetegn ved et aksjeselskap

Karakteristikkene til et aksjeselskap defineres hovedsakelig gjennom problemene knyttet til aksjene og rollen som partnerne har. Dermed vil selskapets ledelsesorgan, generalforsamlingen, ha ansvaret for å kontrollere selskapet selv og samtidig administrere dets overskudd og beslutningstaking. Deretter skal vi se hvordan et aksjeselskap egentlig er gjennom sine egenskaper, noe som også vil hjelpe oss å vite hva forskjellene er mellom et aksjeselskap og et aksjeselskap:


  • Minimumskapitalen for stiftelse av et aksjeselskap er 60.101,21 euro
  • Et selskap må være registrert i det kommersielle registeret
  • Partnere i et allmennaksjeselskap er kun ansvarlig for den tilførte kapitalen, de er ikke ansvarlig for selskapets gjeld
  • Et aksjeselskap kan være en juridisk person, i dette tilfellet et personlig aksjeselskap
  • Aksjer kan overføres fritt