Hva er en skatteforventningsnotat (TAN)?

A Tax Anticipation Note (TAN) er et kortsiktig gjeldsinstrument utstedt av en kommune for å finansiere løpende driftsutgifter i påvente av fremtidige skatteinntekter. TAN-er utstedes vanligvis i månedene frem til kommunens regnskapsår, og tilbakebetales fra skatteinntekter mottatt i løpet av det regnskapsåret.

TAN-er ligner på Tax Revenue Anticipation Notes (TRANs), som også utstedes for å finansiere løpende driftskostnader i påvente av fremtidige skatteinntekter. Imidlertid utstedes TRAN-er vanligvis i løpet av kommunens regnskapsår, og tilbakebetales fra skatteinntekter mottatt i løpet av det regnskapsåret.

Er skatteforventningssedler skattepliktige?

Svaret er: det kommer an på.

Hvis skatteforventningsnotatet er utstedt av en stat eller lokal regjering, er svaret generelt nei, fordi renten på disse obligasjonstypene er fritatt for føderal inntektsskatt.

Men hvis skatteforventningsseddelen er utstedt av et selskap, er svaret ja, fordi renten på selskapsobligasjoner er skattepliktig. Hva er en skatteseddel? En skatteseddel er en kommunal obligasjon utstedt av en stat eller kommune for å finansiere et bestemt prosjekt eller formål. Rentene på skattesedler er vanligvis unntatt fra føderale og statlige inntektsskatter, noe som gjør dem attraktive investeringer for skattebetalere i høye skatteklasser.

Er skatteforventningssedler pengemarkedsinstrumenter?

Ja, skatteforventningssedler (TAN) er pengemarkedsinstrumenter. TAN-er er kortsiktige gjeldsforpliktelser utstedt av kommuner i påvente av fremtidige skatteinntekter. De utstedes vanligvis med løpetider på ett år eller mindre, og brukes ofte til å finansiere kortsiktige driftskostnader.

Hva er TANs RANs og BANs?

En TAN, eller skatteforventningsseddel, er en kortsiktig gjeld utstedt av en kommune for å skaffe midler til kommende utgifter.

En RAN, eller inntektsforventningsnotat, er en kortsiktig gjeld utstedt av en kommune for å skaffe midler til kommende inntekter.

Et BAN, eller obligasjonsforventningsseddel, er en kortsiktig gjeld utstedt av en kommune for å skaffe midler til en kommende obligasjonsemisjon.

Hva betyr forventning i regnskap?

I regnskap refererer forventning til handlingen med å forvente eller forutse noe. I sammenheng med kommunale obligasjoner, refererer forventning til handlingen med å forvente eller forutse at kommunen vil utstede obligasjoner i fremtiden. Dette gjøres ofte for å sikre finansiering av et prosjekt eller for å slippe å betale renter på et lån.