Hva er en skatteforventningsnotat (TAN)?

A Tax Anticipation Note (TAN) er et kortsiktig gjeldsinstrument utstedt av en kommune for å finansiere løpende driftsutgifter i påvente av fremtidige skatteinntekter. TAN-er utstedes vanligvis i månedene frem til kommunens regnskapsår, og tilbakebetales fra skatteinntekter mottatt i løpet av det regnskapsåret. TAN-er ligner på Tax Revenue Anticipation Notes (TRANs), som også utstedes for å … Les mer

Hvem er ansvarlig for hva i frakt?

Hvem er ansvarlig for hva i frakt ved bruk av gratis om bord (FOB)-perioden? Hva er de fire typene inventar? Det er fire typer varelager: 1. Råvarer 2. Work-in-progress (WIP) 3. Ferdigvarer 4. Vedlikehold, reparasjon og drift (MRO) 1 Råvarer er de ubearbeidede råvarene som brukes i produksjonen av varer. Eksempler på råvarer inkluderer metaller, … Les mer