Hva er en revisjon?

En revisjon er refleksjonen i sin reneste tilstand av regnskap i et selskap. Definisjonen av revisjon forstås på en eller annen måte som den relaterte prosessen som utføres i et selskap med hovedformålet å samle informasjon fra forretningsregnskap.

Hva er et tilsyn for?

Tilsynet tjener til å teste et selskap med hensyn til statusen til regnskapet, oppfyllelsen av forpliktelsene, utviklingen av potensielle aktiviteter, samt måten selskapet utnytter sitt fulle potensiale i sin daglige utøvelse. Alt dette med hensyn til selskapets interne sfære, så vel som eksternt. Vi snakker derfor om internrevisjonen der det er relatert til arbeidstakerne eller deres evne til å møte betalinger og overholdelse av lovbestemmelser.

Selv om det er flere typer revisjon Det endelige målet er å finne ut hvilke problemer selskapet måtte ha for å oppdage fokuset og dets svakheter for å rette opp det. Selvfølgelig må alle økonomiske revisjoner utføres av en høyt kvalifisert fagperson.

Når skal jeg gjøre tilsyn?

For å gjøre en revisjon er det riktige å følge opp, for eksempel hvordan er det daglig bok. Dette vil tillate ethvert selskap eller institusjon å vite om det følger en regelmessighet i forhold til utøvelsen av sine aktiviteter, og om det fortsetter å være tro mot sine prinsipper.

Kjenn all informasjon om revisorer og egenskapene de har.