Markedsundersøkelse

Markedsundersøkelser er en systematisk prosess for å samle inn og analysere informasjon om kunder, konkurrenter og hvilken type marked selskapet vil finne. Å gjennomføre denne oppgaven vil lette implementeringen av en forretningsplan, forbedring av et eksisterende produkt eller lansering av et nytt, eller utvidelse til andre markeder. Begrepet markedsundersøkelser brukes også til å spesifisere hvilken … Les mer

Kategorier M

Hva er en revisjon?

En revisjon er refleksjonen i sin reneste tilstand av regnskap i et selskap. Definisjonen av revisjon forstås på en eller annen måte som den relaterte prosessen som utføres i et selskap med hovedformålet å samle informasjon fra forretningsregnskap. Hva er et tilsyn for? Tilsynet tjener til å teste et selskap med hensyn til statusen til … Les mer