Hva er en rammeavtale?

En rammeavtale tjener til å etablere felles innledende betingelser for at kontraktene skal formaliseres på grunnlag av nevnte rammeavtale. På denne måten er det ment å forenkle styringen av kontrakter, samt legge til rette for vedheft til organisasjoner eller enheter og offentlige administrasjoner.

Organisasjoner som trenger forsyninger eller tjenester fra andre selskaper, vil gjøre det gjennom kontrakter. Dette valget vil bli gjort gjennom et offentlig anbud og vil være basert på de spesifikke behovene som kreves.

I tilfelle at alle vilkårene i rammeavtalen ikke er definert, kan det anføres et anbud, så lenge det er fastsatt i rammeavtalen og de spesifikke forholdene for det er gitt.

Vilkårene som er tilpasset kontrakten, må settes av de aktuelle organisasjonene, som er beskrevet i grunnlaget for rammeavtalen. Organet vil ha ansvaret for å evaluere tilbudene og foreslå Generaldirektoratet for rasjonalisering og sentralisering av kontrahering at tjenesten eller kjøpet av selskapet som best passer behovene.

Typer rammeavtale

Til slutt skal vi kommentere de to typer rammeavtaler som finnes:

  • Rammeavtaler som IKKE har alle vilkårene i rammeavtalen. For hver kontrakt vil det gis et andre bud, og prosessen som er forklart ovenfor vil bli utført. Vilkår og betingelser som ikke var forhåndsinnstilt vil bli spesifisert.
  • Med alle vilkårene eller betingelsene som ble satt i rammeavtalen. Et annet anbud gjennomføres ikke, selv om det i noen er utført for å forbedre markedsforholdene (som ikke ville oppnås hvis anbudet ikke ble gjennomført).