Hva er en kreditt?

Et lån er en operasjon der en kreditor, låner ut et beløp i en spesifisert tid til en skyldner, som vil returnere den i fremtiden med renter.

Disse kredittene brukes til å finansiere noen form for kjøp eller å foreta en virksomhetsinvestering, med sikte på å gi større fortjeneste. Kreditor som låner ut penger gjør også en investering, siden den låner ut pengene med sikte på at de blir returnert til dem etter avtalt tid, med en serie interesser det vil være fordelene dine.

Alle vilkårene i kredittavtalen er forhandlet frem og reflekteres før de mottar pengene. I denne kontrakten er kredittbeløpet, renten, tiden det vil bli returnert og betalingsbetingelsene gjort tydelige.

Kreditor har muligheten til å iverksette rettslige skritt mot skyldneren dersom han ikke overholder vilkårene i kontrakten.