Konstruktiv salgsregel, seksjon 1259

Hva er den konstruktive salgsregelen, seksjon 1259? Hva er en konstruktiv salgspris? En konstruktiv salgspris er prisen på en eiendel som ville blitt mottatt dersom eiendelen ble solgt på det åpne markedet. Den konstruktive salgsprisen brukes til å bestemme beløpet for gevinst eller tap som ville blitt realisert dersom eiendelen ble solgt.

Hvor mange dager er vaskesalgsregelen?

I følge IRS gjelder vaskesalgsregelen for ethvert salg av et verdipapir dersom skattyter innen 30 dager før eller etter salget:

- Erverver vesentlig identiske verdipapirer, eller
- Erverver en kontrakt eller opsjon til kjøpe vesentlig identiske verdipapirer, eller
-Erverver vesentlig identiske verdipapirer som en kontrakt eller opsjon ble anskaffet for innen 30-dagers perioden.

Regelen for vaskesalg gjelder tap så vel som gevinster, og den gjelder aksjer, obligasjoner, verdipapirfond og andre verdipapirer.

Hvordan låser du inn aksjegevinster uten å selge?

Det er noen forskjellige måter å låse opp aksjegevinster på uten å selge, inkludert:

1. Bruk en limitordre: En limitordre er en ordre om å kjøpe eller selge et verdipapir til en spesifisert pris eller bedre. Dette kan brukes til å låse inn gevinster ved å sette en limitordre til en pris over gjeldende markedspris. Dette vil sikre at du selger verdipapiret hvis det når ønsket pris, slik at du kan låse inn gevinstene dine.

2. Bruk en stop-loss-ordre: En stop-loss-ordre er en ordre om å selge et verdipapir når det når en spesifisert pris. Dette kan brukes til å låse inn gevinster ved å sette en stop-loss-ordre til en pris under gjeldende markedspris. Dette vil sikre at du selger verdipapiret hvis det faller til ønsket pris, slik at du kan låse inn gevinstene dine.

3. Bruk en etterfølgende stop-loss-ordre: En etterfølgende stop-loss-ordre er en ordre om å selge et verdipapir når det faller til en viss prosentandel under den høyeste prisen den har nådd siden ordren ble plassert. Dette kan brukes til å låse inn gevinster ved å sette en etterfølgende stop-loss-ordre til en prosentandel under gjeldende markedspris. Dette vil sikre at du selger verdipapiret hvis det faller til ønsket pris, slik at du kan låse inn gevinstene dine.

4. Hold verdipapiret til det utbetaler utbytte: Hvis du holder et verdipapir til det utbetaler utbytte, vil du motta utbytteutbetalingen som deretter kan brukes til å kjøpe flere andeler av verdipapiret, og effektivt låse inn gevinstene dine .

5. Selg verdipapiret og reinvester inntektene: En annen måte å låse inn gevinster på uten å selge er å selge verdipapiret og reinvestere inntektene i et annet verdipapir. Dette vil tillate deg å dra nytte av gevinstene du har oppnådd uten å måtte selge verdipapiret. Kan du kjøpe og selge kryptovaluta samme dag? Ja, du kan kjøpe og selge kryptovaluta samme dag, og du vil ikke være pålagt noen skatter så lenge du ikke tjener på salget.

Er en krage et konstruktivt salg? En krage anses generelt ikke for å være et konstruktivt salg. Dette er fordi en krage innebærer samtidig kjøp og salg av en eiendel, og det er ingen overføring av eierskap til eiendelen mellom partene. Det kan imidlertid være omstendigheter der en krage kan betraktes som et konstruktivt salg, for eksempel om de involverte partene er nærstående personer eller hvis kjøp og salg av eiendelen ikke er på armlengdes avstand.