Hva er en innelåst pensjonskonto (LIRA)?

En innelåst pensjonskonto (LIRA) er en pensjonssparekonto som er begrenset i forhold til hvordan og når midler kan tas ut. Vanligvis er en LIRA satt opp av en arbeidsgiver som en del av en pensjonsplan, og midler overføres til kontoen fra en pensjonsordning når en ansatt forlater jobben.

Restriksjonene på en LIRA er på plass for å sikre at midlene kun brukes til pensjonsformål. For eksempel kan en LIRA ha et minimumsalderskrav for uttak, og tidlige uttak kan være underlagt straffer. Hvilken alder kan du åpne en LIF? Det er ingen aldersgrense for å åpne en LIF. Du kan åpne en LIF i alle aldre. Betraktes en LIRA som en eiendel? En LIRA er en låst pensjonskonto, som er en type pensjonssparekonto som er tilgjengelig i Canada. Det anses som en eiendel for konkursformål.

Hvor mye skatt betaler jeg på LIRA-uttak?

Det finnes noen forskjellige typer pensjonssparekontoer, hver med sine egne skatteregler. Den vanligste kontotypen er Registered Retirement Savings Plan (RRSP). Uttak fra RRSP-er beskattes vanligvis som inntekt det året de tas ut.

Det er noen få unntak fra denne regelen, for eksempel hvis uttaket brukes til å kjøpe en første bolig eller betale for utgifter til videregående utdanning.

Den andre typen pensjonssparekonto er Registered Retirement Income Fund (RRIF). Uttak fra RRIF-er beskattes også generelt som inntekt det året de tas ut.

Skattereglene for RRSP og RRIF er forskjellige, så det er viktig å vite hvilken type konto du har før du foretar et uttak.

Hvis du ikke er sikker på hvilken type konto du har, kan du sjekke med finansinstitusjonen din.

Hvorfor er en LIRA låst inn?

En låst pensjonskonto (LIRA) er en konto som er låst inn av provinsiell pensjonslovgivning. Dette betyr at midlene på kontoen ikke kan tas ut før den enkelte når en spesifisert alder, vanligvis 55 eller 65. Formålet med en LIRA er å gi inntekt til pensjonisttilværelsen.

Det finnes to typer LIRA:

1. En foreskrevet pensjonskonto (PRA) er en konto som er opprettet av en arbeidsgiver for sine ansatte. Midlene i en PRA er låst inn til den ansatte går av med pensjon eller når den angitte alderen, avhengig av hva som kommer først.

2. En individuell pensjonskonto (IRA) er en konto som er opprettet av en enkeltperson. Midlene i en IRA er låst inn til personen når den angitte alderen.

Midlene i en LIRA beskattes ikke før de er trukket ut.

Kan du låse opp LIRA?

Generelt sett kan du ikke låse opp en LIRA.

En låst pensjonskonto (LIRA) er en pensjonssparekonto som er underlagt restriksjoner pålagt av provinsiell pensjonslovgivning. Formålet med disse begrensningene er å beskytte pensjonsytelsene som er opparbeidet på kontoen.

Det er noen begrensede omstendigheter der det kan være mulig å låse opp en LIRA, men disse er vanligvis bare tilgjengelige i tilfeller av økonomiske vanskeligheter. For eksempel, i Ontario, kan en person være i stand til å låse opp sin LIRA hvis de kan demonstrere at de står overfor økonomiske vanskeligheter som er utenfor deres kontroll, og at det å låse opp deres LIRA er nødvendig for å lindre disse vanskelighetene.

Hvis du tenker på å låse opp din LIRA, bør du snakke med en finansiell rådgiver for å diskutere alternativene dine og for å sikre at du forstår implikasjonene av å låse opp kontoen din.