Syklisk industri

En syklisk industri refererer til en bransje hvis ytelse er knyttet til den generelle helsen til økonomien. Sykliske næringer er typisk følsomme for endringer i økonomisk aktivitet, og deres resultater har en tendens til å svinge med konjunktursyklusen. Noen eksempler på sykliske næringer inkluderer: – Biler – Bygg – Varige forbruksvarer – Bolig – Detaljhandel … Les mer

Hva er en fortrinnsavtale?

Når det er fortrinnsavtaler, kan vi intuitere at det er en gjensidig reduksjonspakt av toll mellom to eller flere land. Dette betyr at, takket være reduksjon av tariffer fra ett land til et annet, vil land redusere eller endre tollene sine objektivt innbyrdes. Eksistensen av fortrinnsavtaler trenger imidlertid ikke å bety at det vil påvirke … Les mer

Kategorier P