Hva er en obligasjon?

Definisjonen av kausjon er garantien som prøver å garantere en effektiv oppfyllelse av en forpliktelse. Begrepet kausjon brukes hovedsakelig i to betydninger, som en personlig garanti og som en reell garanti.

Når det gjelder den første løpetiden, garanterer obligasjonen oppfyllelsen av en gjeld eller en forpliktelse gjennom eksistensen av en garantist, som er en tredje person som ikke er relatert til gjelden, som ikke presenterer noen form for kobling med verken den som lånte ut pengene eller personen som mottok dem. Han garantist garanterer effektiv oppfyllelse av obligasjonen, og i tilfelle skyldneren ikke kan oppfylle sin forpliktelse, vil han påta seg å påta seg det.

Når det gjelder sikkerhet, hovedsakelig brukt i det juridiske feltet, refererer begrepet kaution til levering av et beløp som en garanti for å sikre overholdelse av en rekke forpliktelser. Eksempler på obligasjoner er betaling av et gebyr ved leie av en bolig for å garantere betaling av husleie. I mange tilfeller vil depositumet bli returnert til leieren når de leverer nøklene til eiendommen og de ikke ser noen skader. Og faktum er at brudd på de etablerte vilkårene vil føre til at kreditor beholder depositumet for å kompensere for skaden.

I loven blir det vanligvis gitt en obligasjon som en måte å garantere at de anklagede for en forbrytelse ikke har til hensikt å flykte fra rettferdighet.

Klasser av kausjon

Det er flere typer obligasjoner, som du kan se nedenfor:

  • Konvensjonell bånd: den oppstår med viljen mellom kreditor og skyldner.
  • Juridisk obligasjon: den gis når en lovbestemmelse oppdateres som gir must for å sikre en ikke-økonomisk forpliktelse som kommer fra en frivillig handling eller ved lovbestemmelse.
  • Rettslig bånd: hevdet av dommerne basert på bestemmelsene i prosessloven for å sikre mulige skader som tiltaket kan forårsake.