Intraprenørskap Definert: Plikter og ansvar

. Intraprenørskap: Hva det er, hva du gjør og hva du er ansvarlig for Hva er strategisk intraprenørskap? Strategisk intraprenørskap er når ansatte i en bedrift tar på seg tankegangen til en gründer for å drive innovasjon og vekst i bedriften. Dette kan innebære å utvikle nye produkter eller tjenester, komme opp med nye forretningsmodeller, … Les mer

Hva er en aksjekraft?

En aksjemakt er et dokument som gir en annen person fullmakt til å kjøpe eller selge aksjer på dine vegne. Personen du gir denne fullmakten til kalles vanligvis din megler. Hvem er den juridiske eieren av en depotkonto? Den juridiske eieren av en depotkonto er kontoinnehaveren, som vanligvis er forelder eller verge til kontomottakeren, som … Les mer

Hva er antikresis?

Ordet antichresis betegner kontrakten som blir laget når en eiendom og som fungerer som en garanti for en fremtidig betaling. Eiendelen til eiendelen overføres til kreditor, slik at han kan motta inntektene for bruk og utnyttelse som tilsvarer eiendelen. Antikresisens varighet forlenges til låntakeren overholder forfallet. Når dette har skjedd, returneres varen til skyldner. Antichresis … Les mer

Kategorier A